Page 15 of 15

Re: Dokument serioz për shqiptarët !

Posted: Sat Mar 30, 2019 10:34 am
by TeuAL
. . . vijon

Ne Durres, ne shek II pas Krishtit, ka punuar juristi me i famshem i Romes, Gaius Juristi. Gaiusi ka qendruar ne Durres deri ne fund te jetes se tij. Durresi gezonte te gjitha privilegjet qe kishin qytetet e Italise. Po citoj nga disa libra ku flitet per Gaius Juristin ne Durres.

Re: Dokument serioz për shqiptarët !

Posted: Sat Mar 30, 2019 10:52 am
by TeuAL
. . . vijon

Ne revisten "The Classical World", Vol. 84, #3(Jan -Shkurt 1991) , pp. 227-231, flitet per mbledhjen e perbashket te "Classical Association of Atlantic States" dhe te W.C.S. _Georgetown_University. Ketu, ne kater faqe, jepet axhenda e mbledhjes.

Me terhoqi vemendjen studimi i Profesorit Victor Castellani(U_Denver) me titull : " Epidamn' Lawyers. . . in Plautus' Menaechmi ". Studimi sqaron pese ligje te kohes dhe vendit (Epidamni, shek. III para eres sone) te cilat lidhen me ngjarjet ne komedi. Po ngjis nje paragraf nga referenca e Prof. Castellanit ku permenden ligjet qe zbatoheshin ne institucionet juridike te Durresit. Dihet qe Plauti ka pasqyruar me vertetesi vendet e ngjarjeve ne veprat e tij.

Re: Dokument serioz për shqiptarët !

Posted: Wed Apr 03, 2019 4:26 am
by TeuAL
Teologu Nikolla Durresaku i shek. XIII dhe kodiket e tij

Flitet per teologun nga Durresi qe punonte ne shek XIII ne Crotone(Itali e jugut) dhe per biblioteken e tij.
------------------------- Libri 1----------------------------------------
Title: Il vescovo cotronese Niccolò da Durazzo: e un inventario di suoi codici latini e greci (1276)
Volume 3 of Note e discussioni erudite
Author: Paolo Sambin
Publisher: Ed. di Storia e Letteratura, 1954
Length 27 pages
Subjects Biography & Autobiography › Religious
-------------------------------------------------------------------------

vijon . . .

Re: Dokument serioz për shqiptarët !

Posted: Wed Apr 03, 2019 4:50 am
by TeuAL
Nikolla Durresaku teolog i shek XIII dhe kodiket e tij
---------------------------- Liber 2 -------------------------------------
Title: Orthodox Readings of Aquinas
Changing Paradigms in Historical and Systematic Theology
Author: Marcus Plested
Publisher: OUP Oxford, 2012
Subjects: Religion › Christian Theology › History
----------------------------------------------------------------------------

Ne kete liber lexova nje pjese interesante.
1.
Perandori i Bizantit Teodor Laskaris(1254-8) i kerkon peshkopit "unionist" Nikolla Durrsaku
qe ti vinte ne dispozicion materiale rreth doktrines Kristjane Bizantine.
2.
Papa Urban i IV i kerkon Thomas Aquinasit qe ti vinte ne dispozicion materiale rreth doktrines Kristjane Perendimore dhe opinionin e tij per ndasite.

Po ngjis fleten nga libri ku flitet per sa thashe.

Dy fjale per librin:

Libri merret me shqyrtimin e ndarjes Lindje-Perëndim ne interpretimin e doktrinës së Krishterë dhe vëren që vepra e Thomas Aquinas, e cila u prit me entusiazëm nga teologët Bizantinë, trajtohet nga studiuesit modernë Ortodoksë si negative dhe që duhet kundërshtuar dhe Aquinas cilësohet si perfaqësues tipik i teologjisë Perëndimore. Në shqyrtimin e ndarjes Lindje-Perëndim, autori pyet se pse ka zënë vend gjerësisht tendenca e vënies përballe njeri tjetrit të Gregory Palamas dhe Thomas Aquinas si perfaqësues të dy traditave teologjike kundërshtare, Greke dhe Latine.

Ky studim e kundërshton ndarjen duke argumentuar që një interpretim ' i vërtetë Katolik' ose 'universal' i Ortodoksisë do të bënte që Aquinasi të vlerësohej nga teologët modernë Ortodoksë.

Re: Dokument serioz për shqiptarët !

Posted: Tue Mar 24, 2020 3:56 am
by TeuAL
Lidhur me serine rreth personaliteteve historike te Europes, te periudhes se eres sone, desha te pyes nese ka ndonje botim(pjese) ne vazhdim te 3 pjeseve qe jane ne ngjitje ?

Re: Dokument serioz për shqiptarët !

Posted: Tue May 05, 2020 7:42 am
by TeuAL
Nje botim i " International Association of Byzantine Studies " permend edhe shkrime te ndryshme te bera ne antikitet dhe mesjete, ne rajonin e Mesdheut, qe ndodhen ne disa biblioteka dhe institute kerkimore ne Itali. Ne ngjitjet jane institucionet qe ofrojne shkrimet.
vijon . . .

Re: Dokument serioz për shqiptarët !

Posted: Tue May 05, 2020 7:47 am
by TeuAL
. . . vijon
Bibliotekat dhe institutet kerkimore te permendura me lart: