"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

Këtu mund të flisni mbi historinë tonë duke sjellë fakte historike për ndriçimin e asaj pjese të historisë mbi të cilen ka rënë harresa e kohës dhe e njerëzve.

Moderators: Arbëri, Strokulli

User avatar
Arbëri
Universe Member
Universe Member
Posts: 3821
Joined: Fri Nov 20, 2009 4:59 am
Gender: Male
Location: Maqedoni

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#46

Post by Arbëri » Sun Apr 10, 2011 9:52 pm

Titulli: Man, Volumes 23-24

Autor: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland

Botues: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 1923

Of the Dardanians we learn from various classical authors that they were a powerful Illyrian tribe, occupying a valuable strategic position. Their territories lay on the watershed of the Morava and Vardar and along by the Drin. They thus command the routes to the Danube, the Adriatic and Aegean.

[...]

Diocletian was of Illyrian blood, a fact which may have caused him to preserve the Illyrian name. The name has died out very recently. Dardania occurs as a small triangle in a map I possess of 1610, "by John Speed, sold by Roger Rea at Cornhill." It includes Nish and Uskub (Shkup).

Image
“Nëse doni të zbuloni historinë para Krishtit dhe
shkencat e asaj kohe, duhet të studioni gjuhën shqipe !"
-----------------------------------------------------------------
Gottfried Wilhelm Leibniz - albanolog, matematicient, filozof gjerman

User avatar
Arbëri
Universe Member
Universe Member
Posts: 3821
Joined: Fri Nov 20, 2009 4:59 am
Gender: Male
Location: Maqedoni

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#47

Post by Arbëri » Tue Sep 13, 2011 11:00 pm

Enea, trojanëve: Pjellë e Dritës,
racë Hyjnore Dardane!

(Marre nga "Thënie për shqiptarët" !)
Image

LIBRI V

Kur àgu i ri kishte ndjekur tutje
Yjet fluturues, dhe drita kish kthyer ditën,
Enea u bëri zë trupave trojane përreth,
Dhe kështu u foli atyre nga një çukë:
"Pjellë e Dritës, racë Hyjnore Dardane!
Dielli, rrotulluar nëpër hapësirën e kulluar,
Qarkun e ndritshëm të vitit ka mbushur,
Që kur së pari ky ishull hirin e tim ati mbajti,
Dhe tani dita e lindur përtërin vitin;
Një ditë përjetë e trishtuar, përjetë e shtrenjtë.

LIBRI VI
Vër re të riun që bie në sy së pari,
Dhe që zotëron vendin më pranë dritës,
Që tashmë, duket, se thith ajrin jetik,
Dhe, mëshon veçse përpara, mbi një shtizë të shndritshme:
Silviusi është ai, i linduri i racës tënde, i fundit,
Por i pari në radhë, i dërguar, për të plotësuar vendin tënd;
Një emër Alban, por së toku me gjak Dardan,
E lindi në zabelin e një pylli hijedendur:
Bardhoshja Lavinjë, Atë, e mbijetuara jot shoqe,
Do të rritet në korije, të bëjë një jetë të vetmuar.
Në Alba do e vendosë fronin e tij mbretëror,
Dhe, i linduri mbret, sjell racë mbretërish.
Pastaj Prokas, nderi i emrit trojan,
Kapis, dhe Numitori, i famës pafund.
Një Silvius i dytë pas tyre do shfaqet;
Silvius Enea, emrin tënd ai mban;
Për armët dhe drejtësinë njëlloj me famë,
I cili, i rivendosr më vonë, në Alba, do të kurorëzohet.

"Aeneid"
Publius Vergilius Maro
-------------------------------

BOOK V

Now, when the following morn had chas'd away
The flying stars, and light restor'd the day,
Aeneas call'd the Trojan troops around,
And thus bespoke them from a rising ground:
"Offspring of heav'n, divine Dardanian race!
The sun, revolving thro' th' ethereal space,
The shining circle of the year has fill'd,
Since first this isle my father's ashes held:
And now the rising day renews the year;
A day for ever sad, for ever dear.


Postera cum primo stellas Oriente fugarat
clara dies, socios in coetum litore ab omni
aduocat Aeneas tumulique ex aggere fatur:
'Dardanidae magni, genus alto a sanguine diuum, 45
annuus exactis completur mensibus orbis,
ex quo reliquias diuinique ossa parentis
condidimus terra maestasque sacrauimus aras;
iamque dies, nisi fallor, adest, quem semper acerbum,
semper honoratum (sic di uoluistis) habebo.BOOK VI

Observe the youth who first appears in sight,
And holds the nearest station to the light,
Already seems to snuff the vital air,
And leans just forward, on a shining spear:
Silvius is he, thy last-begotten race,
But first in order sent, to fill thy place;
An Alban name, but mix'd with Dardan blood,
Born in the covert of a shady wood:
Him fair Lavinia, thy surviving wife,
Shall breed in groves, to lead a solitary life.
In Alba he shall fix his royal seat,
And, born a king, a race of kings beget.
Then Procas, honor of the Trojan name,
Capys, and Numitor, of endless fame.
A second Silvius after these appears;
Silvius Aeneas, for thy name he bears;
For arms and justice equally renown'd,
Who, late restor'd, in Alba shall be crown'd.


Dixerat Anchises natumque unaque Sibyllam
conuentus trahit in medios turbamque sonantem,
et tumulum capit unde omnis longo ordine posset
aduersos legere et uenientum discere uultus. 755

'Nunc age, Dardaniam prolem quae deinde sequatur
gloria, qui maneant Itala de gente nepotes,
inlustris animas nostrumque in nomen ituras,
expediam dictis, et te tua fata docebo.
ille, uides, pura iuuenis qui nititur hasta, 760
proxima sorte tenet lucis loca, primus ad auras
aetherias Italo commixtus sanguine surget,
Siluius, Albanum nomen, tua postuma proles,
quem tibi longaeuo serum Lauinia coniunx
educet siluis regem regumque parentem, 765
unde genus Longa nostrum dominabitur Alba.
proximus ille Procas, Troianae gloria gentis,
et Capys et Numitor et qui te nomine reddet
Siluius Aeneas, pariter pietate uel armis
egregius, si umquam regnandam acceperit Albam. 770
qui iuuenes! quantas ostentant, aspice, uiris
atque umbrata gerunt ciuili tempora quercu!
Image
orta Skaiai dhe arkeologu italian kont Ugolini, i cili e zbuloi kete porte. Butrinti eshte ndertuar sipas modelit te Trojes. Porta Skaiai eshte vebdi ku u vra Akili. (Iliada Σκαιαὶ πύλαι,)
“Nëse doni të zbuloni historinë para Krishtit dhe
shkencat e asaj kohe, duhet të studioni gjuhën shqipe !"
-----------------------------------------------------------------
Gottfried Wilhelm Leibniz - albanolog, matematicient, filozof gjerman

User avatar
Arbëri
Universe Member
Universe Member
Posts: 3821
Joined: Fri Nov 20, 2009 4:59 am
Gender: Male
Location: Maqedoni

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#48

Post by Arbëri » Tue Sep 13, 2011 11:06 pm

Shqiptarët në Kosovë janë pasardhës të fisit të lashtë Ilir të Dardanëve
(Thënie për shqiptarët )
Titulli: Unrepresented Nations and Peoples Organization: yearbook, Volume 1
Autori: Mary Kate Simmons
Botues: Martinus Nijhoff Publishers, 1996
Shqiptarët në Kosovë janë pasardhës të fisit të lashtë Ilir të Dardanëve, të cilët jetonin në Kosovë, që nga kohët e lashta. Shtojca serbe në Kosovë e ka origjinën në mesjetë, kur Kosova ishte "djepi" i shtetit serb dhe i Kishës së tij (Kristiane) Serbo-Ortodokse.

Pretendimet historike të shqiptarëve janë kundërshtuar nga historianët serbë të cilët mbronin idenë se shqiptarët nuk jetonin në Kosovë deri në shekullin e 17-të dhe 18-të, kur Perandoria Osmane kontrolloi rajonin. Që nga kohët e lashta Kosova kishte një status të veçantë. Në kohët parahistorike si një prej krahinave ilire dhe nga kohët romake deri në fund të kohëve Osmane Kosova ishte një krahinë e njohur. Edhe gjatë mesjetës ajo mbeti si një entitet territorial. Për disa kohë ajo ishte e dominuar nga serbët. Në kohët osmane, ajo ishte njohur si një vilajet, si një njësi administrative, një nga katër vilajetet shqiptare.

Pas shpërbërjes së Perandorisë Otomane dhe si rezultat i Konferencës së Londrës të 1913, Kosova dhe vise të tjera të zgjedhura shqiptare, si në Maqedoni e Mali i Zi, u morën nga Shqipëria dhe iu dhanë Mbretërisë serbe, kroate dhe sllovene, që më vonë u quajt Jugosllavi.

------------------The Albanians in Kosova are descendants of the ancient lllyrian tribe of the Dardanians, who lived in Kosova from ancient times. Serbian attachment to Kosova originates in the Middle Ages, when Kosova was the "cradle" of the Serb state and of its (Christian) Serbian-Orthodox Church.

The historical claims of the Albanians is disputed by Serbian historians who assert that the Albanians did not live in Kosova until 17th and 18th century, when the Ottoman Empire controlled the region. Since ancient times Kosova had a distinct status. In prehistoric times as one of the Illyrian provinces and from Roman times until the end of the Ottoman times Kosova was a recognised province. Even during the Middle Ages it remained as a territorial entity. For some time it was dominated by Serbs. In the Ottoman times, it was recognised as a vilayey, administrative unit, one of the four Albanian vilayets.

After the dissloution of Ottoman empire and as a result of the London Conference of 1913, Kosova and selected other Albanian territories, like in Macedonia and Montenegro, were taken from Albania and given to Serb, Croat and Slovene Kingdoms, later called Yugoslavia.
Image

Marre nga "Thënie për shqiptarët"
“Nëse doni të zbuloni historinë para Krishtit dhe
shkencat e asaj kohe, duhet të studioni gjuhën shqipe !"
-----------------------------------------------------------------
Gottfried Wilhelm Leibniz - albanolog, matematicient, filozof gjerman

User avatar
Arbëri
Universe Member
Universe Member
Posts: 3821
Joined: Fri Nov 20, 2009 4:59 am
Gender: Male
Location: Maqedoni

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#49

Post by Arbëri » Tue Sep 13, 2011 11:17 pm

Dradania e banuar nga Ilirët,
është Kosova e banuar nga pasardhësit e Ilirëve, shqiptarët

(Marre nga "Thënie për shqiptarët")
Titulli: Historical abstracts: Modern history abstracts, 1775-1914, Volume 36, Issues 1-2
Autori: American Bibliographical Center
Botues: American Bibliographical Center, CLIO, 1985
Puna e Cerabregut përmban vëzhgime gjeografike nga shkrimtarë mbi të shkuarën e vendit të njohur si Dardania, i banuar nga Ilirët, dhe që më vonë u quajt Kosovë, e banuar nga pasardhësit e Ilirëve, shqiptarët.

-------------------
Cerabregu's work contains geographical observations by writers of the past of the country known as Dardania, inhabited by the Illyrians, and later called Kosovo, inhabited by the descendants of the Illyrians, Albanians.

Image
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/302055
“Nëse doni të zbuloni historinë para Krishtit dhe
shkencat e asaj kohe, duhet të studioni gjuhën shqipe !"
-----------------------------------------------------------------
Gottfried Wilhelm Leibniz - albanolog, matematicient, filozof gjerman

User avatar
Arbëri
Universe Member
Universe Member
Posts: 3821
Joined: Fri Nov 20, 2009 4:59 am
Gender: Male
Location: Maqedoni

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#50

Post by Arbëri » Wed Sep 14, 2011 9:46 pm

Dardano-Ilirët-fiset shqiptare të shpërndara në Trojë,
Epir e Itali- luftuan në Betejën e Kadeshit kundër Faraonit Ramses II

Autori: Malte-Brun, Conrad
Titulli: Universal geography: or a description of all parts of the world, Volume 6”
Botuesi: Wells and Lilly, 1828
Image

Dardano-Ilirët, të cilët, duke iu referuar traditave të lashta, ishin paraardhësit e fiseve të shpërndara në Trojë, Epir dhe Itali, duhet të kenë qenë me origjinë shqiptare. Ilion (shënim: emri i Trojës) është një fjalë shqipe.

------------------------------------------------

The Dardano-Illyrians, who, according to an ancient tradition, were the ancestors of the tribes dispersed in Troas, Epirus, and Italy, might have been of Albanian origin; Ilion is an Albanian word.

“Këto fakte, marrë në formulimin e Kronikës Paskhal, se Dardanët ishin Hititë, po aq sa dhe fakti se Dardanë e Trojanë ishin në ushtrinë Kheta-sira në betejën e Kadeshit, na tregojnë shtrirjen e gjerë dhe madhështinë e perandorisë Hitite”

-------------------------------------

These facts, taken with the statement of the Paschal Chronicle that the Dardanians were Hittites, as well as with the fact that the Dardanians and Trojans were in Kheta-sira's army at the battle of Kadesh, demonstrate to us the vast extent and magnitude of the Hittite empire.
Titulli: ‘The empire of the Hittites’
Autorët: William Wright, Archibald Henry Sayce, Sir Charles William Wilson
Botues: Nisbet, 1884;

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“...ne kemi dëshmitë e teksteve egjiptiane, se Drdni (Dardanët – asnjë emër tjetër i ngjashëm nuk njihet) luftuan si aleatë të Hititëve në betejën e Kadeshit”
-------------------------------------------------------------
On the contrary, however, we have the evidence of the Egyptian text that the Drdny (Dardanians - no other similar name is known) fought as allies of the Hittites of the battle of Kadesh.
Titulli: The Hittites
Autori: Gurney, Oliver Robert;
Botues: Penguin boks Edition 2, 1990

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Në ‘Listën e aleatëve të Hititëve’, të regjistruar nga shkruesit egjiptianë, përfshihen një numër fisesh nga Anadolli dhe Siria: Drdni, të marrë zakonisht si Dardanët, një emër grek Homerik për trojanët.

--------------------------------------------------------------------

The List of the Hittites’ allies, recorded by the Egyptian scribes, includes a number of peoples of Anatolia and Syria: Drdny usually taken as Dardanoi, a Homeric Greek name for Trojans.
Titulli: The Cambridge ancient history: History of the Middle East and the Aegean region c. 1380-1000 B.C., Vol 2, Part 2
Autori: I. E. S. Edwards
Botues: Cambridge University Press, 1975
Nga @Thënie për shqiptarët
“Nëse doni të zbuloni historinë para Krishtit dhe
shkencat e asaj kohe, duhet të studioni gjuhën shqipe !"
-----------------------------------------------------------------
Gottfried Wilhelm Leibniz - albanolog, matematicient, filozof gjerman

User avatar
Arbëri
Universe Member
Universe Member
Posts: 3821
Joined: Fri Nov 20, 2009 4:59 am
Gender: Male
Location: Maqedoni

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#51

Post by Arbëri » Thu Nov 24, 2011 11:21 pm

ALBPelasgian wrote:Image
A ekziston ndonje vertetim nga autoret antik qe Dardani ishte djali i Zeusit ?
“Nëse doni të zbuloni historinë para Krishtit dhe
shkencat e asaj kohe, duhet të studioni gjuhën shqipe !"
-----------------------------------------------------------------
Gottfried Wilhelm Leibniz - albanolog, matematicient, filozof gjerman

User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#52

Post by bardus » Sat Jun 16, 2012 12:23 pm

Etimologjia e fjales Dardania.
Pa u zgjatur shume,etimologjistet e lidhin kete prejardhjen e kesaj fjale me Dardhe,Dardhan,megjithate mua me ben pershtypje se pse Zeusi ta quante djalin e tij Dardhan apo nuk kishte emra te tjere.
Image
Per lidhjen dardan=dardhe mund te lexoni ne linkun e meposhtem,trajtimin qe i ben Konushevci kesaj ceshtje.
http://www.dardania.de/vb/upload/showthread.php?t=16548

Une po sjell ketu nje ide krejt tjeter per emrin Dardan, per te cilin na kane bere nder etrusket ne mbishkrimet e tyre.
t'art'anium, dardanium "Dardani, Trojans" [g/lb85: 171]

Duket qarte se kemi te bejme me nje strukture fjaleformuese Të+morfeme, qe sot s`para perdoret,por qe eshte e vjeter dhe qe eshte perdorur shume.
Disa shembuj te meposhtem tregojne se nyja TE eshte ngjitur ne fillim te fjales:
te reite 'drejte'; te rajta 'trajta'; te ndos 'tendos' ;te jeter 'tjeter'; F.Bardhi gjuha T`arbneshvet ,ka shume raste te tjera .
Nen kete strukture futet edhe t'art'anium 'dardan' etruske.Atehere per etimologjine e fjales Dardania kemi te bejme me nje rrenje 'art' ose 'ard' ,pra mund ta shkruajme TE ARTET ose TE ARDET dhe me prapashtese ian 'jane'.Fjala ARTE ska nevoje per interpretim ,por rrenja ARD gjendet me disa kuptime si lat.arduus 'krenar,i larte',sans. ard 'i ndezur,i flakte',zend ard 'high,tall,bright'.
Si perfundim une anoj nga DARDAN=D`ARD`AN ,i larte.

User avatar
ALBPelasgian
Galactic Member
Galactic Member
Posts: 2113
Joined: Sun Jun 28, 2009 7:57 pm
Gender: Male
Location: Prishtinë (Prima Justiniana)
Contact:

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#53

Post by ALBPelasgian » Tue Jun 19, 2012 1:38 pm

bardus wrote:
Duket qarte se kemi te bejme me nje strukture fjaleformuese Të+morfeme, qe sot s`para perdoret,por qe eshte e vjeter dhe qe eshte perdorur shume.
Disa shembuj te meposhtem tregojne se nyja TE eshte ngjitur ne fillim te fjales:
te reite 'drejte'; te rajta 'trajta'; te ndos 'tendos' ;te jeter 'tjeter'; F.Bardhi gjuha T`arbneshvet ,ka shume raste te tjera .
Nen kete strukture futet edhe t'art'anium 'dardan' etruske.Atehere per etimologjine e fjales Dardania kemi te bejme me nje rrenje 'art' ose 'ard' ,pra mund ta shkruajme TE ARTET ose TE ARDET dhe me prapashtese ian 'jane'.Fjala ARTE ska nevoje per interpretim ,por rrenja ARD gjendet me disa kuptime si lat.arduus 'krenar,i larte',sans. ard 'i ndezur,i flakte',zend ard 'high,tall,bright'.
Si perfundim une anoj nga DARDAN=D`ARD`AN ,i larte.
Nje alternative tjeter etimologjike qe ende s'ka gjetur miratim eshte edhe ajo e propozuar fillimisht nga R. D'angely, sipas te cilit, "dardan" mund te perafrohet me fjalen "derdeng", qe nenkupton "nje burre i fuqishem, me duar te shkatheta". Nuk e di nese flasin ne te mire te kesaj hipoteze edhe kalimet lindore te emrit 'Dardan' ne Siri, gjegjesisht ne viset perreth qytetit te Kadeshit. Ne nje bisede me nje mik virtual nga po ky qytet, mesova qe prane liqentit gjenden disa toponime me 'dard' dhe 'derd', per te cilat besoj se mund te kene mbetur si relike te betejes se famshme te Kadeshit, ku dardanet moren pjese ne krah t'hetiteve kunder Perandorise egjiptiane. Po ne kete kohe, kronikat egjiptiane shenojne 'DRDNJ' si nje nga fiset aleate te hetiteve. Eshte pranuar gjeresisht se DRDNJ eshte refleks egjiptian i emrit 'Dardan', per faktin qe gjuhet lindore nuk i perdornin fare bashketinglloret ne te shkruar. Studiuesi arvanit, Aristidh Kola ve re se shprehja 'gra dardane' eshte perdorur gjer vone ne Beoti.

Megjithate, etimologjia qe e perqas ate me fjalen 'dardh' eshte me e besueshmja, nga te gjitha. Sic ka argumentuar edhe vete Edidh Durham ka qene karakteristike e fiseve ilire qe t'i merrnin emrat edhe nga flora edhe nga fauna e mjediseve te tyre jetesore. Ne vetem mund te permendim ca raste ilustrative si 'ardian' (ose vardhian) me 'hardhi'; enhelejtë me 'ngjalë', delmatet me 'delme', taulantet 'dallendyshe' e keshtu me radhe.

Nje pjese e dardaneve duket te kene emigruar ne Itali ne nje periudhe te kahershme ashtu sic e deshmon prania e fisit te Kalabreve (qe jane te njejte me Galabroi - nenfis dardan) apo edhe qytetit Darda diku ne Itali.

P.S: Perndryshe, analizat e Abdullah Konushevcit jane te spikatura. Gezohem qe kam leter-kembime te rregullta elektronike me te.
Ne sot po hedhim faren me emrin Bashkim,
Qe neser te korrim frutin me emrin Bashkim!

User avatar
Zeus10
Grand Fighter Member
Grand Fighter Member
Posts: 4224
Joined: Thu Jun 04, 2009 6:46 pm
Gender: Male
Location: CANADA
Contact:

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#54

Post by Zeus10 » Tue Jun 19, 2012 2:24 pm

Po Alb, nga Fjalori i Gjuhes Shqipe:

DËRDËNG
mb. bised., edhe mos1. I shëndoshë, i mbushur e i ngjeshur nga trupi. Trup dërdëng. Burrë dërdëng. Grua dërdënge.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Ç'është gjithë ai dërdëng!

Une po sjell ketu nje ide krejt tjeter per emrin Dardan, per te cilin na kane bere nder etrusket ne mbishkrimet e tyre.
t'art'anium
Une i qendroj kesaj: t'artë-an, qe nga ana e saj mund te jete drejteperdrejte ashtu sic lexohet(dmth: 'te arte') ose ashtu sic thote Bardus: ' te larte'.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#55

Post by bardus » Mon Aug 06, 2012 7:48 pm

ALBPelasgian wrote:
bardus wrote:P.S: Perndryshe, analizat e Abdullah Konushevcit jane te spikatura. Gezohem qe kam leter-kembime te rregullta elektronike me te.
S`kam aspak dyshim ne aftesine e Konushevcit, punimet e te cilit i admiroj edhe une.
Problemi eshte qe kjo lloj strukture morfologjike ku nyja shquese "te" e njejte me "the" angleze i ngjitet fjales qe shquan, nuk eshte marre parasysh se mund te jete edhe kjo nje zgjidhje e saj.Mos te harrojme se shkodranet i thone molla t`arta domateve ndoshta edhe kjo flet ne favorin tim.Ajo qe me ben te dyshoj eshte se dardanet teper te spikatur,hyjnore dhe dominant ndoshta ishin T`ARTE,por njekohesisht ishin edhe Albane.

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
Italiam, fato profugus, Laviniaque venit
litora, multum ille et terris iactatus et alto
vi superum saevae memorem Iunonis ob iram;
multa quoque et bello passus, dum conderet urbem, 5
inferretque deos Latio, genus unde Latinum,
Albanique patres, atque altae moenia Romae
----------------
Arms, and the man I sing, who, forc'd by fate,
And haughty Juno's unrelenting hate,
Expell'd and exil'd, left the Trojan shore.
Long labors, both by sea and land, he bore,
And in the doubtful war, before he won
The Latian realm, and built the destin'd town;
His banish'd gods restor'd to rites divine,
And settled sure succession in his line,
From whence the race of Alban fathers come
And the long glories of majestic Rome.(Virgil)


Ja si e perdor edhe F.Bardhi:

Image

Une i qendroj kesaj: t'artë-an, qe nga ana e saj mund te jete drejteperdrejte ashtu sic lexohet(dmth: 'te arte') ose ashtu sic thote Bardus: ' te larte'
Zeus,flm per mbeshtetjen.

User avatar
Arbëri
Universe Member
Universe Member
Posts: 3821
Joined: Fri Nov 20, 2009 4:59 am
Gender: Male
Location: Maqedoni

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#56

Post by Arbëri » Thu Aug 09, 2012 6:51 am

Kosova, shumë më parë edhe nga zbritja e fiseve helenike,
ishte e banuar nga Ilirët .. shqiptaret e sotem

“Rivista di studi politici internazionali, Volume 60”
Autorë: Giacinto Bosco, Florence.
Facoltà di scienze politiche "Cesare Alfieri.", Università di Firenze. Studio fiorentino di politica estera
Botues: Sansoni, 1993
Historia e pa manipuluar provon në të vërtetë se territori i quajtur në serbisht Kosovë, emër i cili është pranuar tashmë ndërkombëtarisht, qysh prej kohërave më të hershme, shumë më parë edhe nga zbritja e fiseve helenike, ishte i banuar nga Ilirët (ilir = libero), pasardhësit e drejtpërdrejtë të së cilëve njihen sot si shqiptarë.
Image
Giacinto Bosco (Santa Maria Capua Vetere, 25 gennaio 1905 – Roma, 11 ottobre 1997) è stato un politico italiano, docente universitario e Ministro della Repubblica, Giudice della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Laureato in giurisprudenza a Napoli nel 1925, dopo un primo periodo come vicesegretario del Ministero degli Affari esteri (1927-1932) ricoprì vari incarichi universitari (professore di diritto internazionale all'Università di Roma nel 1932, preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino sempre nel 1932, professore ordinario di diritto internazionale all'Università di Firenze dal 1933-1940).
“Nëse doni të zbuloni historinë para Krishtit dhe
shkencat e asaj kohe, duhet të studioni gjuhën shqipe !"
-----------------------------------------------------------------
Gottfried Wilhelm Leibniz - albanolog, matematicient, filozof gjerman

User avatar
Adriana
Universe Member
Universe Member
Posts: 3201
Joined: Tue Jun 02, 2009 3:34 pm
Gender: Female
Location: Giethoorn (Nederland)

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#57

Post by Adriana » Tue Sep 25, 2012 11:18 am

Nuk kuptoj asnjegje nga kjo gjuhe, po meqe flet per Dardanet po e sjell ketu:

DARDANSKI LABIRINT
2012. godina
Akril na platnu 100x 50cm
Originalni mramorni spomenik, čiji sam motiv uzela posvećen je Ilirskoj Dardanskoj božici Dei koji je otkrila pof.dr arheologije Edi Shukriu uz još 3 zavjetna spomenika 1988 godine(Općina Vitia, zapadni dio Kosova).Spomenici datiraju od III stoljeća.Nalaze se u arheološkom nacinalnom muzeju Kosova.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Jam fisnike e kam zemren gure,
si Shqiponja ne flamure.
Mburrem dhe jam krenare,
qe kam lindur Shqiptare.
Nga do qe te jem me ndjek fati,
se jam Shqiptare, shkurt hesapi !!User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#58

Post by bardus » Fri Dec 14, 2012 2:02 pm

Perandori Konstandin i Purpurt e permend si prefekture ne vete Dardanine,t e palidhur me serbet per te cilet ka folur mjaft qarte se, ku jetonin ne ate kohe,pra rreth viteve 950 te eres sone Dardania Arberore futej nen administraten e Durresit(novae Epiri) shtu sikurse edhe vise tjera arberore, qe jepen me poshte.

-------
DE THEMATIBUS ET DE ADMINISTRANDO IMPERIO
Constantinus Porphyrogenitus,September 2, 905 – November 9, 959


Nonum thema Dyrrachium.
Dyrrachium, olim Epidamnus, sub consiliario, urbes novern, Scampta, Apollonia, 13nIlis, Amantia, Pulcheriopolis, Aulon, Lestron, Sceupton, Alenidus me.tropolis.
Praefectura Daciae mediterraneae, sub consiliario, urbes quinque,
Pantalia, Germanus, Naisus, patria magni Constantini, Remcsiana.
praefectura antiqua, sub consiliario, urbes quinque.
praefectura Dardaniae, sub duce, urbes tres.
praefectura Pannoniae, sub eodem, urbes duae,
Atque ita se habent praefecturae novae Epiri, hoc est Dyrrachii, quod oppidum oliru Epidamnus dicebatur; de cuius nominis ratione aliquid rnemorandum est. • Dvrrachium urbs Graecanica et Epidannus appellata ab Epidanmo heroe prisco: huic erat filia Melissa nomine, ex qua et Neptuno Dyrrachius natus est; a qua est locus Epidamni Melissonius dictus, ubi Neptunus curn Melissa rem habuerat. post Rizoni-cum autem sinum Lissus est urbs et A.crolissus et Epidamnus a Corcy-rae,is condita, quae nunc a peninsula, cui insidet, nornen Dyrrachii tenet, ut scribit Philo.
------

Ruajtja e etnonimit te lashte Dardani ishte nje merite e vecante e dardaneve mitologjike mijera vjecare,prandaj nuk e kuptoj se perse nuk u rivendos emri Dardani qe ne fillim te krijimit te shtetit te Kosoves por akoma perdoret si gracke serbe, per ti shkeputur dardanet nga historia e tyre e lavdishme.

User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#59

Post by bardus » Sun Dec 16, 2012 12:36 pm

Edhe nje autor tjeter i mesjetes nga Zvicra

Joachim Vadian (November 29, 1484 – April 6, 1551), born as Joachim von Watt, was a Swiss Humanist and scholar and also mayor and reformer in St. Gallen.

na ka dhene nje pershkrim te viseve shqiptare te Dardanise,Triballias,Mesise dhe qe per ate kohe as qe permend fjalen Serbi aty, gjithashtu,ai thote se krejt kjo zone,sot quhet Bullgari por jo shume me pare aty ishte mbreteria e Legjendarit Krajl Markos qe u pushtua nga Bajazidi.
Mendoj se e ben te qarte kombesine e Markos dardan-triballian dhe qe as ka te beje me serbet te cilet e pervetesuan me fallsifikimet e viteve 1800 ku Krajl Marku nga dardan u be serb.

Epitome trium terrae partium, Asiae, Africae et Europae
By Joachim Vadianus


Image

Ketu shihet edhe fustanella qe ka veshur Marku mbi kalin e tij legjendar Sarac.
Image
Ndersa ne kete pikture te Paja Jovanovicit "princ Marku" duken qarte luftetaret me plisin mitologjik te shqiptareve.Ne shume riprodhime serbe, jane fshire shqiptaret me plis dhe tirqe ,ne krahun e djathte te piktures,pra ne menyre te vetedijshme, fallsifikojne dhe marrin ate qe nuk u takon,ne fund te fundit e dijne se po pretendojne te behen, ata qe ne te vertete nuk jane.

Image
Desha te sqaroj edhe etimologjine e fjale KRAJL ,qe vjen nga tkurrja e kara-yll, kre-yll pra ska asgje sllave aty.

User avatar
ALBPelasgian
Galactic Member
Galactic Member
Posts: 2113
Joined: Sun Jun 28, 2009 7:57 pm
Gender: Male
Location: Prishtinë (Prima Justiniana)
Contact:

Re: DARDANET - FISI I FUQISHEM PELLAZG!

#60

Post by ALBPelasgian » Mon Mar 31, 2014 1:11 pm

Bashke me mesapet, dardanet perbejne fisin me gjitheshtrirjen me te madhe ne boten e vjeter. Ngaterresat qe shfaqen ne burimet romake (qe bejne fjale per gjoja ardhje nga Azia e Vogel) s'jane gje tjeter pos reflektim i urrejtjes se perbindshme romake ndaj dardaneve te panenshtruar (te cilet shembellenin aq shume me Kulcedren e Lernes). Nje ngaterrese e ngjashme eshte edhe me brigjet (breuket e Bosnjes?), per te cilet dihet qarte se nga Emathia u zhvendosen drejt Azise se Vogel, por ka edhe aso tradita qe mbretin Midas e bejne te ardhur nga Azia e Vogel. Ndonese eshte diskutuar per dardanet edhe ne tema te tjera, kjo teme le te qenderzohet ne faktin interesant rreth ngulimeve dardane rreth pellgut mesdhetar.

I nxitur nga nje shkrim i Milan Budimirit mbi gjurmet e trefishta te dardaneve (ne Peleponez, ishujt Zakynthe e Itali Jugore) dhe duke rikujtuar idene e A. Koles, per Dardet, popull metalurg ne Indine veriore, po e ve nje pasazh libri qe siperfaq disa te dhena mjaft me interes:

Image
Desi Words Speak of the Past, Dr. Liny Srinivasan

Lidhjen me ''Dardiket" e Indise veriore, gjithmone e kam marre me rezerve (ndonese Pokorny duket qe kembengul ne kete drejtim i nxitur nga perputhjet midis etnonimeve). Megjithate burimi i sipercekur permend si mundesi qe ''dardanet'' e burimeve hinduse duhet te kene qene te njekohshem me HIKSET, qe sunduan territore te gjera nga Kaukazi e gjer ne kataraktet jugore te Nilit (Egjipt).
  Dardanos, the eponymous ancestor of the Dardanians north of Macedonia, marched from Greece to Asia Minor and founded a a colony, there, Dardania, near the present Dardanelles. Perhaps the Dardu overtrhown by Ramses II in Syria, together with Ionians, Lycians, and Pisidians in the fourteenth century B.C., belong to these districts; cp. Dardi in Apulia.

Our Forefathers, Volume 1, Gudmund Schutte p.94  
  Dardani, stergjyshi eponim i Dardaneve ne veri te Maqedonise, levizen nga Greqia ne Azine e Vogel duke themeluar aty nje ngulim, Dardania, ne afersi te Dardaneleve. Ka mundesi qe Dardu i rrezuar nga Ramsesi II ne Siri, tok me jonet, liket e pisidët ne shekullin 14-te para Krishtit, u perkasin ketyre trevave; Dardet ne Apuli  
Ja edhe studimi 17 faqesh i Milan Budimirit, nje nga persiatjet me te mira qe eshte shkruar ndonjehere per dardanet:

http://ponude.biz/knjige/m/Milan%20Budi ... lirima.pdf

Eshte ne gjuhen serbo-kroate, keshtu qe e kam problem ta perkthej te plote. Sidoqofte do te perpiqem te sjell pjeset më me vlerë!
Ne sot po hedhim faren me emrin Bashkim,
Qe neser te korrim frutin me emrin Bashkim!

Post Reply

Return to “Historia e Shqiperise”