Page 1 of 1

Astenus ARBANUS, teolog, 232 m.K.

Posted: Thu Dec 24, 2015 1:55 pm
by TeuAL
Ne librin qe vijon, ne fleten73(ngjitur), permendet teologu Astenus ARBANUS i cili shkroi ne vitin 232 mbas Krishtit.

-------------------- Libri -------------------------------
The Analytical Review, Or History of Literature,
Domestic and Foreign, on an Enlarged Plan, Volume 6
1790

http://books.google.ca/books?id=YltEAQA ... navlinks_s
----------------------------------------------------------

Te kete qene nga Iliria ky teolog ?

vijon . . .

Re: Astenus ARBANUS, teolog, 232 m.K.

Posted: Thu Dec 24, 2015 2:14 pm
by TeuAL
TeuAL wrote:Ne librin qe vijon, ne fleten73(ngjitur), permendet teologu Astenus ARBANUS i cili shkroi ne vitin 232 mbas Krishtit.

vijon . . .

Libri ne postimin me lart, " . . History of Literature . . . , viti 1790 ", e permend Arbanus-in kur citon nga vepra e Nathaniel Lardner mbi doktrinat fetare. Ngjitja qe vijon eshte nga:
----------------Vol. 1 ------- fleta 489 ----------------
Title: The Works of Nathaniel Lardner, Volume 1
Volume 1 of The Works of Nathaniel Lardner in Five Volumes,
Author: Nathaniel Lardner
Publisher: T. Bensley, 1815
-----------------------------------------------------------