Page 10 of 10

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Mon Sep 09, 2019 12:29 pm
by TeuAL
. . . vijon

Dy dogana prane Durresit.

vijon . . .

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Mon Sep 09, 2019 12:31 pm
by TeuAL
. . . vijon

Rodon.

vijon . . .

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Mon Sep 09, 2019 12:33 pm
by TeuAL
. . . vijon

Lezhe.

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Tue Sep 10, 2019 11:37 am
by TeuAL
Vijon material interesant(jo harte) i shek.17 nga arkiva e mesiperme (nuk e di nese jane postuar me heret ketu).

Ecclesiast_Albanie ( Dalmacia dhe Albania: fl.126 - 141)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b ... .item.zoom

vijon . . .

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Tue Sep 10, 2019 11:40 am
by TeuAL
. . . vijon

Disa te dhena per Shkodren:

vijon . . .

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Tue Sep 10, 2019 11:45 am
by TeuAL
. . . vijon

Te dhena per Shkodren:

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Thu Sep 12, 2019 3:29 pm
by TeuAL
Simbole te Ilireve, gravure me delfine, ne nje atlas te shekullit XVI.

vijon . . .

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Thu Sep 12, 2019 3:32 pm
by TeuAL
. . . vijon

Atlasi i permendur ne postimin me lart eshte:

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Mon Sep 16, 2019 9:38 am
by TeuAL
Po vijoj me dokumente nga BnF.

Constantin Cabasilam de Durazzo

Nje korespondence e shek. XIII ndermjet nje kleriku nga Konstantinopoja dhe klerikut Constantin Cabasilam de Durazzo. Doreshkrimi permban 245 flete. Po ngjis tre flete nga hyrja.

vijon . . .

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Mon Sep 16, 2019 9:40 am
by TeuAL
. . . vijon

Constantin Cabasilam de Durazzo

vijon . . .

Re: Duke studjuar nje harte te ""lashte"".

Posted: Mon Sep 16, 2019 9:43 am
by TeuAL
. . . vijon

Constantin Cabasilam de Durazzo