Page 1 of 1

A eshte Anglishtja gjuhe e pasur?

Posted: Sun Jul 10, 2011 6:14 am
by Orakulli
Po marr nje shembull te thjeshte te zgjedhur rastesisht ne nje liber per dhenien e provimit per drjetues automjetesh:

The most important aspect of traffic safety is that drivers inspect personally their vehicles.
The=dhë=nyje e Anglishtes se vjeter.
most=kthyer persembrapthi dhe shtuar nje /t/; /shum/=>nga Latinisht /summa/ , Shqipshumë. Nuk ka origjine gjermanike, nordike, etj, si mendohet nga gjuhetaret .
important=nga Latinisht / importare/=bring in; Shqipja e sotme=rëndësishëm;rrenja: Shqipja e vjeter: im bor ( im ber, im ben, im ban, im bon)
aspect=nga Latinisht=(rrenja: Shqipja e vjetwr:/pe/ veta e trete e foljes me"me pa" ne kohen e shkuar)
traffic= nga nje origjine e panjohur, por eshte edhe ne frengjisht,italisht.
safety=prej Latin /salvus/.Shqip: shendet,shandet;mendimi: parrezik,shndet, i plote, i gjithi, gjall e shendosh
personally=nga Latin /persona/, qenie njerezore, Shqipja e vjeter:ber zon.Baza: i zen, i zon
drive=drejtoj(dirigere, drejtoj, direct,<dr></dr>
that=ate, ajo (Shqip:dhe ate)
inspect= nga Latin eshte e lidhur me aspect=(Shqipe=pe)
vehicle(veikëll)=mga shqipja /ik/ krijohet emri i mjetit qe realizon kete levizje=ve ik............be+ik

Jo vetëm qe eshte e pasur , por edhe tregon vete arsyen pse eshte aq e pasur.

Re: A eshte Anglishtja gjuhe e pasur?

Posted: Sun Jul 10, 2011 9:57 am
by faon perrovarri
ME shëbullin e mëposhtëm po të argumentoj për se une merrem me filosofinë e fjalës ,argumentimin logjik të gjenezës të njësive fonetike të thjeshta dhe të nderlikuara ,dhe jo me paraqitjen grafike , si pasojë dhe atë gramatike.
IMPORTANTE=e rendësishme
Konceptimi i te rëndësishmes , është bërë që guri i rëndë nuk LUAN,LOT na vendi ,dhe,me kalimin e kohës nën veprimin e faktorve natyralë krijon folene ,vendin e vetë ,POzicionin.
Për mua P-ja ne gjuhën shqipe kodon PIKËN bi dhe,R-ja kodon ROInë, ri, lëvizjen ose palevizshmërinë dhe si pasojë IMPORTANTE do të thotë ,RI NË ATË,ANDEJ, NË ATË PIKË,këtu është vendi im dhe nuk e zëvendëson dot njeri.E drejtë do të ishte edhe sikur të thoshnim ME E ÇU TË DE.
Gjuha është nje e dhëNË CILËSORE,dmth natë /dite ,zezë/bardh dhe jo sasiore,si e tillë nuk mund të konkludohet me metoda statistikore të tipit ALLA çlirim xhunga dhe as me korelacione se B~P,F~V pa iu nenshtruar perpunimit logjik.

Re: A eshte Anglishtja gjuhe e pasur?

Posted: Thu Sep 29, 2011 9:06 pm
by Zeus10
Po sigurisht qe eshte, sepse fjalet shqip i kthen permbys, duke krijuar nje dublikate per fjalen origjinale, por te kthyer mbrapsh:
  Definition of flutterby :.
(flŭt'ər-bī)

1. (n.) A butterfly.

Origins: Defined by describing what it does, especially in the garden as it travels from flower to flower.

2. (n.) Children's word for a butterfly.

Example: "Ooh, look at the litt'l flutterby!"  
An English - Albanian, Albanian - English Online Dictionary.

English (Only one entry.) Shqip (Vetëm një hyrje.)

butterfly (pl butterflies) flutur {f}

Re: A eshte Anglishtja gjuhe e pasur?

Posted: Thu Sep 29, 2011 9:19 pm
by Zeus10
OSE

thy
adj thy [ðai]
an old word for `your' used only when addressing one person, especially God thy father.

pron thyˈself
an old word for `yourself'

dmth 'ty' e shqipes eshte zevendesuar po me nje fjale tjeter shqip JU(you):

Image
<->
Image

Re: A eshte Anglishtja gjuhe e pasur?

Posted: Thu Sep 29, 2011 9:50 pm
by Zeus10
Eshte mese e qarte, se anglishtja para se ti nenshtrohej, variantit perendimor te Gjuhes se Kishes(Latinishtes), ka qene nje nje gjuhe natyrore, me leksik dhe forma te foluri te ngjashme me shqipen, leksik qe ose u zhduk ose u transformua me dhune apo natyrshem, nen trysnine e latinishtes, ne ate qe ne njohim sot.

Re: A eshte Anglishtja gjuhe e pasur?

Posted: Fri Sep 30, 2011 1:49 am
by Orakulli
anything=a+ny+thing=a+nji+thing=a+nji+thing=a+nji+gj=a(e) nji gj(ë)=shton edhe nji gje =ndonji gje, cdonji, cdo gje,
Bazat jane: (1)nji,(2)dhe(th), (3)gjë

any=a+ny+a+ni=a+nji=>Geg:nji=1
ndonji=n+do+nji=në do nji
çdonji=ç+do+nji=Ç’donji

(italisht) ogni=onji=o+nji

Ku jane one, uno, una sic jane pershembull tek
qualcuno
chiunque
someone
anyone

Formula eshte me lart:anyone=a+ny=one=nji
ogni=o+gni=o+nji=uno
Pastaj del qe 'qualcuno"=ku a la "uno"=ku lë unë=kuptohet qe peremri, jo numeroi i italishtes, "un" ben fjale per nje person, per "unë".
;dhe "someone"=zam "one", zëm nji, e te tjera e te tjera.