Page 1 of 1

Noam Chomsky

Posted: Wed Aug 03, 2011 6:37 am
by Orakulli
Noam Chomsky
by Atmir Ilias on Tuesday, August 2, 2011 at 10:55pm

Ashtë e natyrshme që gjuha të mendohet si pjesë e kulturës. Natyrisht gjuha është e lidhur me kulturën, por ajo qëndron më vete si element dhe është shumë më e ndërlikuar sesa kultura. Ç’ka kanë këmbëgulur më së shumti gjuhëtarët europianë tri shekujt e fundit kanë qënë studimi i gjuhës si pjesë e historisë së kulturës. Gjuhët e marra me përparësi si objekt studimi kanë qënë gjuhët e shkruara të para, te ngrira në një stad të caktuar të dokumentimit të tyre. Jo vetëm gjuhëtarët, por edhe njerëz e thjeshtë kur mendojnë per gjuhën, mendojnë thjesht per gjuhën e shkruar. Gjuha e shkruar është një artificiliatet dhe përbën një zhvillim shumë t’më vonshëm të gjuhës së folur. Gjuhët janë shkruar realtivisht për një kohë shumë të shkurtër. Shumica e gjuhëve në botë janë gjuhë të folura dhe gjuhët e folura kanë ardh prej evolucionit natyror të tyre pikësëpari, ndërsa historia dhe kultura janë pjesë bashkëshoqeruese te saj në kohët e shumë më vonshme të gjuhës së shkruar, por pa pas ndonji lidhje logjike të drejpërdrejtë më evolucionin e stërgjatë të gjuhës se folur. Janë ndërtime krejt të ndryshme nga njëra tjetra..

Ka evidencë që gjuha është ardhur si rezultat i përzgjedhje natyrore. Pra, reth Darvinit, sesa prej historisë dhe kulturës. Një nga idetë kryesore reth gjuhës së folur është që ne kemi nje specifikim gjentik për gjuhën e folur. Njeriu që ka kenë autori i kesaj ideje Noam Chomsky, shpejt në 1950, ai argumentoj që ka prova që gjuha është një specifikim gjenetik i vendosur ne trurin njerëzor. Pra, me fjalë të tjera, ne jemi gjenetikisht të paracaktuar diku në trurin tonë që të jemi të aftë të flasim, ne jemi të programuar për të folur. Nuk është dokumentuar deri më tani ndonji grup njerëzish që nuk janë në gjëndje të flasin.

Mbrojtjet e Idese së Chomcky:

1.Shpejtësia e përvetësimit të gjuhës prej fëmijve. Fëmijet nuk punojnë për të mësuar gjuhën. Ajo ndodh, pamvarësisht sa e ndërlikuar gjuha është
2.Gjithë njerëzirt mesojnë të flasin,. Nuk ekziston as edhe nji grup njerëzor që nuk di te flasi.Edhe grupet qe jetojne te izoluar ne pyjet e humbura te Afrikes dine te flasin.
3.Njerëzit mesojnë të flasin pa u mësuar.
4.Ndryshim gradual në moshë ku fëmijët e emigrantëve poshtë dhjet vjeç e mësojnë gjuhë e huaj përsosur, mbi 10 deri në 18 me një accent të lehtë, ndërsa në moshë mbi 40 kurrë nuk mund të arrijnë njohjen e plotë të gjuhës, edhe nëse harxhojnë gjithë mundimin që të merr studimi i saj. Kjo është nje tendence e specifikimit gjenetik, i cili është programuar të veprojë deri në një moshë të caktuar, dhe më pas shkatërrohet pasi ai nuk është më i nevojshëm për detyrën e që ka. Aftësia më e vogël në moshë të madhe mund të shpjegohet me faktin që nuk ka më arsye mbijetuese për të qënë e programuar në gen me mesue gjuhën më vonë.