"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

Diskutim profesional për gjuhën.

Moderators: Mallakastrioti, bardus

faon perrovarri
Honored Member
Honored Member
Posts: 300
Joined: Sat Oct 31, 2009 7:15 pm
Gender: Male

GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#1

Post by faon perrovarri » Fri Mar 23, 2012 10:37 am

I vetmja menyre komunikimi e femijes ,eshte ''e qara''
Ne permjet te Qarjes femija na tregon ; dhimbjen,sikletin -nevojen per fjetje dhe ,-nevojen per ushqim ose urine.
Qarja eshte nje gjendje e tensionuar nga pikepamja fiziologjike,e cila lind nevojen e marrjes mbi normalen te O-oksigjenit,dmth mbi kushtet fiziologjike.
Po bej nje riprodhim imagjinar ,te proseseve qe shoqerojne bashkeveprimin ''meme-femije'' ne dukurine e memezimit.Ne kushtet fiziologjike te shfaqjes se urise
femija na transmeton nje gjendje emocionale e barasvlefshme me fjalen ''dua'' ,ete cilen e konsiderojme ''deshire'', fillimisht ne formen e artikulimit ''Ë''.Ne va
vazhdimesi pasi nuk eshte marre ne konsiderate nga ''mamaja'' ,femija tenton te rrit efektin e faktorin tingull ''qarja'' si te vetmin menyre,faktor ngacmuse ,veprues mbi ''memen''.
Pra kemi rritjen e energjise vepruse ,e cila sjell si pasoje dhe shtimin e procesit te frymemarrjes,te sasise se oksigjenit .Kur kjo gjendje vazhdon per nje kohe te gjate ,kemi shfaqjen e dukurise se lodhjes.Kjo nga ana e vet sjell automatikisht ,zhvillimin e faktorit te kontrollit instiktiv te kursimit te energjise se cliruar, te nevojshme per te percuar deshiren e vet.
Per te realizuar kete fut ne ''loje'', aktivizon mekanizmin artikulativ (le ta quaj keshtu per lehtesi ne kete faze) hunddor,nazal.Nepermjet ketij mekanizmi ,vala zanore zhvendoset neper zgavres se hundes duke bllokuar me gjuhe rrugen orale,gojen.Dhe keshtu ulet shpejtesia e daljes se ajrit dhe njekohesisht zgjatjen e kohes se faktorit veprus ''zanit''.Gjate realizimit te ketij procesi goja nuk mbyllet por nepermjet saj, realizohet ndyshimi i presionit e ajrit, te zgavres ne te cilen zhvendost vala zanore,i cili nga ana e tij percakton tonin e artikulimit.
Si pasoje kemi valen zonore ,ose artikulimin''Ë''ëëëëëëë që kalon në N-ë , pra ëëëëëNNëëëë
Ky artikulim ,u kuptua , u kodifikua nga mëma si''dua mamë,te pi qumesht'',si dëshira e femijës që buron nga brenda, ngadiku qe nuk dukej,skishte perceptim pamor.Që ketej lind dhe perdorimi në greqishte ''en''=në,ose nato=na(merre) Siç e shikojmë në greqishte ështeë ruajtur vazdimësia e ëëeeNN,ndërsa shqip NNëëë.
Pra shfaqja e deshires dhe plotesimi i saj kodohen në artkulimin ''Në'' kur e themi ''Na'' merre.kemi ate ''Do'',ndjenjenga ana e femijes dhe ''Na'' veprim nga ana e mëmës.
Në procesin e pirjes ,thithjes së qumeshtit ,në vazhdim te proceseve te mësipërme femija kap me buzë sisën e të jëmës ,dhe në gjendje te tillë të ''tensionit'' fiziologjik nevoja për oksigjen bën që shpesh herë të hapë gojë per tu mbushur me oksigjen sepse frzmëmarrja hundore nuk i plotëson nevojat per oksigjen per shkak te hapsires se kufizuar të roisë se ajrit nëpër zgavrën hundore .
Pra këtu kemi perdorimin e te njëjtit mekanizëmi si tek N-ja por me funksion,qëllim krejtë të kundërt ,ku shkaku dhe pasoja ndërrojnë rrolet.Gjatë hapjes së gojës kemi kalimin nga pozicion artikulimi(që eshtë e mbyllur) në funksion frymëmarje(për të plotësuar nevojat energjitike) dhe pasivisht kemi M-ëaaaaa.
Artikulimi i N-ësë është pasojë i një procesi jo fiziologjik,jo normal të stërmundimshë për fëmijën ,i kushtëzuar ,i detyruar nga përzgjatja e faktorit ''uri'', kështu që në kushte normale ai përsërit, imiton artikulimin ''Më..ma ma ma''.Ndërsa për mëmën kjo nuk paraqet vështirësiose mund të themi ,kosto energjitike.
Dhe për këtë arsye përdor në këtë kontekst ''mamamananamanaman'',kështu kemi lindjen e një ''dueti'' veprim - artikulim i cili riprodhohet në mënyrë të të vazhdushme deri në konsolidimin e artikulacionit zano-kuptimbartës si unitet veprimi-mendimi,kujtesa-artikulim.
Le të shikojme zhvendosjen e këtij konteksti ne kohe dhe hapsire jashtë kufijve të ''duetit''.
Një labi , zakonisht kur eshtë për të vajtur për darkë ose drekë ,i ftuar ,e tregon shokut duke përplasur e fërkuar duart duke bërë '' tata ta,co amë e o pimë'' ....etj.
Kur naneja çame nxjerrë byrekun na furra ,ose bakllavanë(ato të nderuarat janë hyzmeqare të gatimit si asnjë tjetër) fëmijët hidhen përpjet me dy këmbët e mbledhura tok dhe bëjnë ''aa a,tata ta''
nga gëzimi në mënyrë ritmike,si një lloj rituali.
Po paraqes më poshtë fjalët ,emertimet si dhe proceset që ndjekin të ushqyerit ne gjuhën shqipe,vllahe dhe krahasimin e mundshem me greqishten ,latine etj.
vllahe........................shqipe........................greqisht..............
vroi,voi.......................dua............................thello.................
ata ,dada....................mëma,nëna................mana.................
mëkara.......................ushqim,gjellë..............fai, trofi..............
mëk...........................ha,.............................troo....................
mëkari.......................ngrënie,a..............................................
mëkëtos.....................llupës........................
mëna,i.......................dorë...........................cheri...................
t(d)aj.........................pres,...........................kovo...................
dau...........................dy................................dhio...................
parc..........................ndaj.............................mirazo...............
dau...........................jap...............................dhino.................
aduu.........................çoje.............................pijene to.............
adu,.........................sille..............................ferto...................
na jau.......................na merre......................parto..................
dënju........................nëma...........................dhostomu............
blastum...................mallkim........................minia.....................

Sic e shikojme nga tabela e mesipërme kodi universal(ky proces nuk ka dallim se ''dueti'' eshtë kinez,holandes,shqiptare ,kenian apo indian) , M&N ne gjuhë vlahe naformon fjalet e mesipërme
mëk,mëkari.mëkara,mëkëtos,mëna.
Më kryesorja këtu është fomimi i fjalës ''Mëna''=dorë ,nëpërmjet dorës njeriu realizon gjitha aktet që ka të bëjë në rastin konkret me procesin e të ushqyerit,fjalën MËMA=MANA.gr=madre=momma ,pra kemi dy faktorët objektivë MËNA,MANA,.Gjithashtu Mallkimi eshte trnsmetimi i nje ndjenje emocionale,ku pervec kodit zanor=fjales ,shoqërohet dhe me veprime të cilat kanë te bëjnë me lëvizjen e duarve.Gratë vllahe kur mallkojne drejtojne dy duart e tendosura kundrejt njeriut të cilit duan ti prërcojnë të nëmurën ,kjo ndodhte zakonisht kur ziheshin gratë qëmoti jashtë .Kur nëmnin ndonjë fëmijë të tyre,ose të shoqin mblidhnin grushtë dorën dhe tendosnin gishtin tregus me të madhin bashk në drejtim të tjetrit,bash si sali berisha na pershendeste me ''duetin'' ne dhjetor të 90-etës liri-demokraci ,të shoqëruar me pasthirrmën ''nnananaaaaaaa sti ja domu zeu''.
Prej fjalës ''mëna'' =dora vjen fjala shqip ''nëm'' ...tendos dorën ,mëni=mallkim shq.gr,mnio=e nëmura.Këtu duket qartë se kemi trnsferimin e kodit MËN në procesi e trnsmetimit të dëshirës hipotetike nëpërmjet fjalës shoqëruar me lëvizje duarsh.Këtu kemi kalimin e kodit nga dicka sendore në karakterizimin e aktiviteti mendor ''NËM, NËMURA'' e nëmura është një ''veprim'' mendor që realiyohet mes fjalës
l Le të vimë tani tek fjala greke merimna=përkujdesje merimno=kujdesem
fjala merimna =merrem me të , kujdesu per te ,do te merrem une me te , koncepton tërësinë e aktivitetit që ka të bëjë me perkujdesjen ndaj ''njeriut'' ose për të kryer një punë,e cila mund te jete fizike ose mendore dhe do te thote fare thjeshtë ''merr dhe nëm''.
Kodi ''nëm&mën''deri tani ka dhene fjalët;
ëëNëëë=dua,dëshirë
Maaaa=pirja
mëk=ushqim _
mana=mëmë__
mëna=dorë_
minia=e nëmura_
nëma=jepmë
Perparësia në një bashkësi njerëzish,familje është fëmija,vogëlushi=niiku...njiku...neu_vllach=neos..noos...nipios _gre,është i pari hierarku,njëshi sipas logjikës njerëzore eshtë UNI,UNË=MINI_VLLACH
Pra i vogli,njëshi,uno, jam mini=unë ,jam përparësia,përkujdesja,i pari që duhet parë i duhet drejtuar vëmëndja.ti japësh gjithshka që rjedh prej M&NËM,pra të marrësh dhe të japësh para me MINI=UNË ,prej këtej kemi formimin e fjalve te reja;
minirizo gr,minurrio lat. që do të thotë ''qarja e fëmijës'',MInoas=i pari ,hierarku,minotavros=i plotfuqishmi,mbifuqishmi ,minor,minorente.
Çfarë përfaqson ''MINI''!
''mini'' perfaqson gjithshka që i dedikohet Vogëlushit,të ushqyerit,te mesuarit ,e bërjes dhe i të parës ,gjithshkaje që duhet dhe e ka në mëndje i rriturri,simbolizon njësinë strukturore te shoqërisë njerëzore por ,dhe njësinë strukturore të kujtesës natyrore.
ËSHTË KRIJESA NË TË CILËN NATYRA RUAN VAZHDIMËSINË DHE HISTORINË E SAJ.
Shikojmë se si në archea mishërohet ky atribut!
MËNA=dorë..
...mna=njesi matse,monedhë ,pra e para njësi matse eshtë dora, grushti,pëllëmba
...mnia=cmuarja e veprës së dikujt
...imnos=himn,nderim i ndjenjës kombetare
.pra matja,cmuarja është një proces i DITURISË, M&N zani i fëmijës është gjithshka që manë=mban njeriu në vetvete,është njeriu vet.
Në vllach ...
minta,MINTI=mënja,mëndja
minta,MINTI=min+ta,da,dha , kemi kthimin prapë tek filli MËN...NËM....DHA , pra unë di=mnimi gr.=kujtesë, kujtesa=mendim,mendje.Që këtu kemi një koncept fillozofik ,që dija,kujtesa,mendimi sështë gje tjetër vecse

...E MARRA dhe DHËNA, NË MËNDJE=JEU,mëk+taj,DA=MINTA.vllAch

Si përfundim kemi fjala greke merimna=merrem+imna,kuidesin=që+do,di+sh,atë dhe kjo do të thotë që fjala greke ka huazuar fjalën të konceptuar të shqipes MERR.
Prej konceptimit MERR vijojnë fjalët .
meridha=racion,pjesë
mira= fati ,që na rane kur u ndame
meros=nje cope vendi qe te takon
merkato=atje ku merr
mirazo=ndaj
mertiko=pjesa ime
monadha=njesi=mer+dhenë
dhe qidra fjalë të tjera.TREGOJNË SE SA E NJOMË ESHTË GREQISHTJA!filiz!

User avatar
Zeus10
Grand Fighter Member
Grand Fighter Member
Posts: 4224
Joined: Thu Jun 04, 2009 6:46 pm
Gender: Male
Location: CANADA
Contact:

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#2

Post by Zeus10 » Fri Mar 23, 2012 3:29 pm

Nje analize e gjate dhe pa konkluzion, Faon qe ngaterron disi, tingujt onomatopeike me artikulacionet. Per me teper eshte nje tabele, qe jo vetem nuk e di cdo te thote, por ka dhe pasaktesira, si kjo me poshte.
vllahe........................shqipe........................greqisht..............
dau...........................jap...............................dhino.................
Dua te te kujtoj se fjala origjinale eshte : "me dhanë", kurse jap, eshte e mevonshme.

DHËNË. Pjesorja e foljes JAP.


DHËNËS m.
1. Ai që i jep dikujt diçka, ai që i dorëzon dikujt diçka; dorëzues; kund. marrës. Dhënësi i të hollave. Në prani të marrësit dhe të dhënësit.
2. Njeri që s'kursen gjë për të tjerët, njeri dorëdhënë.
3. spec. Aparat që jep sinjale, vale elektromagnetike, energji etj., aparat dhënës. Dhënësi i sinjaleve. Dhënësi i energjisë (i nxehtësisë).


DHËNËS mb.
1. Që i jep dikujt diçka, që i dorëzon dikujt diçka. Pala dhënëse. Rol dhënës.
2. Që s'kursen gjë për të tjerët, dorëdhënë, bujar.
3. spec. Që jep sinjale, vale elektromagnetike, energji etj.; kund. marrës. Aparat dhënës. Stacion dhënës.

Pra eshte rrokja "dha", qe ka buruar dhe fjalet ne vllahisht dhe greqisht, qe me sakte jane bere pjese e leksikut te ketyre gjuheve, kur porcione te shqipes humben identitetin dhe morren etiketime te tjera.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

User avatar
bardus
Star Member
Star Member
Posts: 882
Joined: Mon Jan 30, 2012 3:44 pm
Gender: Male

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#3

Post by bardus » Fri Mar 23, 2012 6:03 pm

Fjala e meposhtme eshte huazuar nga latinishtja, gje qe ka ndodhur kur vllehet akoma ishin bashke me rumunet(Daket) dhe pastaj eshte ndikuar nga dialekti toske, Lat. manus; rum. mana; vllahisht. mëna.

mëna,i.......................dorë...........................cheri..
Image


Ndersa forma me e vjeter e meme ka qene mamma.
Last edited by bardus on Fri Mar 23, 2012 7:48 pm, edited 2 times in total.

User avatar
Zeus10
Grand Fighter Member
Grand Fighter Member
Posts: 4224
Joined: Thu Jun 04, 2009 6:46 pm
Gender: Male
Location: CANADA
Contact:

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#4

Post by Zeus10 » Fri Mar 23, 2012 6:52 pm

faon perrovarri wrote: vllahe........................shqipe........................greqisht..............
mëkara.......................ushqim,gjellë..............fai, trofi..............
mëk...........................ha,.............................troo....................
mëkari.......................ngrënie,a..............................................
mëkëtos.....................llupës........................
M&N ne gjuhë vlahe naformon fjalet e mesipërme
mëk,mëkari.mëkara,mëkëtos,

Keto jane fjale shqipe:

KOJ kal.
1. I jap ushqimin një foshnje, një zogu, një të sëmuri ose ndonjë njeriu tjetër, që nuk është në gjendje të hajë vetë, mëkoj. Koj fëmijën (të sëmurin, plakun). Koj zogun (gjelin e detit).
2. Vë karremin në grep për të zënë peshk. Koj grepin me krimb.
3. Zëvendësoj një fidan a një farë, që nuk ka zënë ose nuk ka mbirë, me një fidan a me farë tjetër. Koj misrin (pambukun).
4. fig. I jap dikujt para a diçka tjetër për ta joshur që të më bëjë një punë, i jap mitë a ryshfet. E koi me para.
* Me lugë të kon, me bisht të verbon keq. shih te LUG/Ë,~A.

MËKOJ kal.
1. Ushqej dikë që nuk mund të hajë vetë (një foshnjë, një të sëmurë etj.), koj. Mëkoj fëmijën (të sëmurin). Mëkoj zogun. Mëkoj me lugë. Mëkoj me bukë (me qumësht).
2. I jap sisë foshnjës, ushqej me gji; koj. Mëkon foshnjën.
3. fig. E ushqej dikë vazhdimisht me ide, pikëpamje etj. që e ndihmojnë të edukohet, të brumoset a të zhvillohet. E mëkon me dashurinë për Atdheun (me ide përparimtare, me ideologjinë e klasës punëtore).

Sic kuptohet fare lehte, folja koj, qe eshte nje zhvillim i foljes ha, me vetem nje zhvillim minimal fonetik te prapaqiellzores h-->k. Kurse më-koj, eshte po kjo folje qe ka integruar ne trupin e saj pjesezen "më"- njesoj si disa folje te tjera shqip, sidomos te pesores.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

faon perrovarri
Honored Member
Honored Member
Posts: 300
Joined: Sat Oct 31, 2009 7:15 pm
Gender: Male

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#5

Post by faon perrovarri » Fri Mar 23, 2012 9:13 pm

Te nderuar bardus,zeus!
Zeus10 wrote:Nje analize e gjate dhe pa konkluzion, Faon qe ngaterron disi, tingujt onomatopeike me artikulacionet. Per me teper eshte nje tabele, qe jo vetem nuk e di cdo te thote, por
gjithe ky aresyetim perben nje postulat;
MINI,MËNA + DA +TINI+ JA=MËNDJA,MINTA,DITUNIJA ose unë,dora+dha+ti+merr=mëndia
NA+NËM+DO=MËNDO,MENDO
NËM+NA+DA=MËNDIA
Pra mëndia ështe gjithshka, që marrim dhe japin njerzit me njëri tjetrin,e para dhe e bëra=DIJA,DITUNIA.

faon perrovarri
Honored Member
Honored Member
Posts: 300
Joined: Sat Oct 31, 2009 7:15 pm
Gender: Male

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#6

Post by faon perrovarri » Sat Mar 24, 2012 2:51 pm

Zeus10 wrote: Dua te te kujtoj se fjala origjinale eshte : "me dhanë", kurse jap, eshte e mevonshme.
Pse? argumentoje dhe me paraqit nje rast perdorimi,nje shprehje!

tomaras
Member
Member
Posts: 41
Joined: Sat Jun 05, 2010 11:25 am
Gender: Male

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#7

Post by tomaras » Sun Mar 25, 2012 1:21 am

faon perrovarri wrote:
Zeus10 wrote: Dua te te kujtoj se fjala origjinale eshte : "me dhanë", kurse jap, eshte e mevonshme.
Pse? argumentoje dhe me paraqit nje rast perdorimi,nje shprehje!
Edhe sot e kësaj dite në të folmen lokale të Drenicës përdoret gjânsisht trajta ta dho apo s'ta dho në vend të ta jap apo s'ta jap.

faon perrovarri
Honored Member
Honored Member
Posts: 300
Joined: Sat Oct 31, 2009 7:15 pm
Gender: Male

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#8

Post by faon perrovarri » Sun Mar 25, 2012 7:24 am

tomaras wrote:
faon perrovarri wrote:
Zeus10 wrote: Dua te te kujtoj se fjala origjinale eshte : "me dhanë", kurse jap, eshte e mevonshme.
Pse? argumentoje dhe me paraqit nje rast perdorimi,nje shprehje!
Edhe sot e kësaj dite në të folmen lokale të Drenicës përdoret gjânsisht trajta ta dho apo s'ta dho në vend të ta jap apo s'ta jap.
Tomaras falemners,por tregome nese mundesht perdorimin e njesise ''me dhane'' (sic e ka shkruar zeusi) si kunderpeshe,te barasvlefshme me fjalen ''jap''.

faon perrovarri
Honored Member
Honored Member
Posts: 300
Joined: Sat Oct 31, 2009 7:15 pm
Gender: Male

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#9

Post by faon perrovarri » Sat Mar 31, 2012 10:21 am

Zeus10 wrote: Pra eshte rrokja "dha", qe ka buruar dhe fjalet ne vllahisht dhe greqisht, qe me sakte jane bere pjese e leksikut te ketyre gjuheve, kur porcione te shqipes humben identitetin dhe morren etiketime te tjera.
Ka shume faktor qe duhen vleresuar, per te percaktuar hierarkine,perparesine e fjaleformimeve .Une po jap nje shembul te kuptushem per shumicen e njohsve i cili nuk do njohuri te specializuara ;

.,.,., . . . . . . . . . . . .ju jap juve>...>iu iap iuue
. . . . . . . . . . . . . . .jua jep juve >..>ua eu iuue
JA MARR ATIJ . . . . ..ju jau allui > . >iu au aui
. . . . . . . . . . . . . . .vij jua jap juve>>.uii iua iau iuue
VIJ JA MARR ATIJ. . . .jin ju jau allui >>..iin iu iau aui
Ketu perdora mutacionin fonetik i<>J dhe v<>u L<>u nga ketu shohim se fjalet jeu(mare) jap ,jin= vij ,allui=atij burojn direkt nga pasthirmat ,ose zanoret.
Kjo vetem nuk le hapsire te pranosh qe fjala JAP eshte e mevonshme se ''me dhane'"

User avatar
Zeus10
Grand Fighter Member
Grand Fighter Member
Posts: 4224
Joined: Thu Jun 04, 2009 6:46 pm
Gender: Male
Location: CANADA
Contact:

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#10

Post by Zeus10 » Sat Mar 31, 2012 12:57 pm

faon perrovarri wrote:
Zeus10 wrote: Pra eshte rrokja "dha", qe ka buruar dhe fjalet ne vllahisht dhe greqisht, qe me sakte jane bere pjese e leksikut te ketyre gjuheve, kur porcione te shqipes humben identitetin dhe morren etiketime te tjera.
Ka shume faktor qe duhen vleresuar, per te percaktuar hierarkine,perparesine e fjaleformimeve .Une po jap nje shembul te kuptushem per shumicen e njohsve i cili nuk do njohuri te specializuara ;

.,.,., . . . . . . . . . . . .ju jap juve>...>iu iap iuue
. . . . . . . . . . . . . . .jua jep juve >..>ua eu iuue
JA MARR ATIJ . . . . ..ju jau allui > . >iu au aui
. . . . . . . . . . . . . . .vij jua jap juve>>.uii iua iau iuue
VIJ JA MARR ATIJ. . . .jin ju jau allui >>..iin iu iau aui
Ketu perdora mutacionin fonetik i<>J dhe v<>u L<>u nga ketu shohim se fjalet jeu(mare) jap ,jin= vij ,allui=atij burojn direkt nga pasthirmat ,ose zanoret.
Kjo vetem nuk le hapsire te pranosh qe fjala JAP eshte e mevonshme se ''me dhane'"
Nje gje dua te te garantoj Faon, format me te hershme te artikulimit, nuk jane forma qe zvariten darviniste, por jane te strukturuara mire, te gatshme per mbishtresimet para-prapashtresore, te pajisura me 'kocken' bashtengillore qe mban ne kembe gjithe strukturen e fjales. Une te garantoj qe dhe folja jap ka rrjedhur prej ap. Gjuha shqipe ka tendencen ti eliminoje format diftongiale apo dhe trizanoreshe, ne format c-v, c-v-c, cv-cv.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

faon perrovarri
Honored Member
Honored Member
Posts: 300
Joined: Sat Oct 31, 2009 7:15 pm
Gender: Male

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#11

Post by faon perrovarri » Sat Mar 31, 2012 3:32 pm

. . . JA JU E(esti)=JA KU ESHTE
. . .ja=j+a ku j>jiu ,e gjalla. . jini>vjen,leviz,luan . . . . .
. . . . . . . . ku a>ajo ,atje eshte
. . . . . . .jap=ja+p>ben
kjo zeus do te thote zhvilim vertikal ose cikli i pare i evolucionit struktural ne gjuhe ,dhe per kete nuk flet askush dhe as ka folur deri me sot, per arsyen e thjesht fare se te gjitha gjuhet ne nje fare menyre jane lingua ''franca'',dhe si te tilla nuk mund te gjejne fillin.Ketu e ka burimin i ashtuquajturi koncepti qe gjuha eshte ''entitet abstrakt'
GJuha vlache ka ruajtur vijueshmerine fjaleformuse mbi nje element ne pjesen dermuse te fjaleve,ndersa shqipja ka ruajtur kodet te nderlikuara prej se ciles jane huazuar si koncepte nga gjuhe te tjera per formim fjalesh te reja.
Dhe qe te dya jane konsoliduar fonetikisht ne menyre natyrale sipas efektit "bingo'" ,pa ndikimin gramatikes dhe te mendjes kuido qofte qe e shkruante gjuhen si per hesap te vet.
Last edited by faon perrovarri on Sat Mar 31, 2012 4:10 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Zeus10
Grand Fighter Member
Grand Fighter Member
Posts: 4224
Joined: Thu Jun 04, 2009 6:46 pm
Gender: Male
Location: CANADA
Contact:

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#12

Post by Zeus10 » Sat Mar 31, 2012 3:47 pm

faon perrovarri wrote:. . . JA JU E(esti)=JA KU ESHTE
. . .ja=j+a ku j>jiu ,e gjalla. . jini>vjen,leviz,luan . . . . .
. . . . . . . . ku a>ajo ,atje eshte
. . . . . . .jap=ja+p>ben
kjo zeus do te thote zhvilim vertikal ose cikli i pare i evolucionit struktural ne gjuhe ,dhe per kete nuk flet askush dhe as ka folur deri me sot, per arsyen e thjesht fare se te gjitha gjuhet ne nje fare menyre jane lingua ''franca'',dhe si te tilla nuk mund te gjejne fillin.
Perkundrazi, Lingua Frankas i gjehet filli, ndersa shqipja dhe nese ka rrjedhur dikur nga nje gjuhe e tille, kjo ka ndodhur shume shume heret, atehere kur kleriket merrnin udhezime nga intelekte te shumeditura.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing

User avatar
Mallakastrioti
Galactic Member
Galactic Member
Posts: 2936
Joined: Thu Jul 23, 2009 4:23 pm
Gender: Male
Location: Italy
Contact:

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#13

Post by Mallakastrioti » Sat Mar 31, 2012 3:59 pm

faon perrovarri wrote:

GJuha vlache ka ruajtur vijueshmerine fjaleformuse mbi nje element ne pjesen dermuse te fjaleve

,ndersa shqipja ka ruajtur kodet te nderlikuara qe jane huazuar si koncepte nga gjuhet e tjera.
Dhe qe te dya jane konsoliduar fonetikisht ne menyre natyrale sipas efektit "bingo'" ,pa ndikimin gramatikes dhe te mendjes kuido qofte qe e shkruante gjuhen si per hesap te vet.
Per cilen vllahishte jemi duke folur? Ate arumune me gati 90 perqind te fjaleve ne latinisht apo ndonje gjuhe tjeter te "pazbuluar" dhe levruar deri me sot? Na sill ndonje fjalor te vllahishtes se lashte (para romake) dhe e diskutojme, por ajme kam frike se nuk ekzistone. Perkundrazi shqipja u mbijetoi edhe latineve edhe aziatikeve edhe gjithe artificialitetit kishtaro-manipulues!
Perse nuk merr mundin te na sjellesh ndonje gjuhe para romake e keshtuquajtur vllahishte e lashte? ( A po nuk ekziston?)
Image

faon perrovarri
Honored Member
Honored Member
Posts: 300
Joined: Sat Oct 31, 2009 7:15 pm
Gender: Male

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#14

Post by faon perrovarri » Sat Mar 31, 2012 4:16 pm

Mallakastrioti wrote:
faon perrovarri wrote:

GJuha vlache ka ruajtur vijueshmerine fjaleformuse mbi nje element ne pjesen dermuse te fjaleve

,ndersa shqipja ka ruajtur kodet te nderlikuara qe jane huazuar si koncepte nga gjuhet e tjera.
Dhe qe te dya jane konsoliduar fonetikisht ne menyre natyrale sipas efektit "bingo'" ,pa ndikimin gramatikes dhe te mendjes kuido qofte qe e shkruante gjuhen si per hesap te vet.
Per cilen vllahishte jemi duke folur? Ate arumune me gati 90 perqind te fjaleve ne latinisht apo ndonje gjuhe tjeter te "pazbuluar" dhe levruar deri me sot? Na sill ndonje fjalor te vllahishtes se lashte (para romake) dhe e diskutojme, por ajme kam frike se nuk ekzistone. Perkundrazi shqipja u mbijetoi edhe latineve edhe aziatikeve edhe gjithe artificialitetit kishtaro-manipulues!
Perse nuk merr mundin te na sjellesh ndonje gjuhe para romake e keshtuquajtur vllahishte e lashte? ( A po nuk ekziston?)
Kaq i mëçur je ,sa ske marë vesh se per cilen periudhe te zhvilimit te komunikimit flas.As pas 300 shekujsh sdo e marësh vesh sic e shikoj.

User avatar
Mallakastrioti
Galactic Member
Galactic Member
Posts: 2936
Joined: Thu Jul 23, 2009 4:23 pm
Gender: Male
Location: Italy
Contact:

Re: GJENEZA E ARTIKULIMIT M&N

#15

Post by Mallakastrioti » Sat Mar 31, 2012 4:20 pm

faon perrovarri wrote:
Mallakastrioti wrote:
faon perrovarri wrote:

GJuha vlache ka ruajtur vijueshmerine fjaleformuse mbi nje element ne pjesen dermuse te fjaleve

,ndersa shqipja ka ruajtur kodet te nderlikuara qe jane huazuar si koncepte nga gjuhet e tjera.
Dhe qe te dya jane konsoliduar fonetikisht ne menyre natyrale sipas efektit "bingo'" ,pa ndikimin gramatikes dhe te mendjes kuido qofte qe e shkruante gjuhen si per hesap te vet.
Per cilen vllahishte jemi duke folur? Ate arumune me gati 90 perqind te fjaleve ne latinisht apo ndonje gjuhe tjeter te "pazbuluar" dhe levruar deri me sot? Na sill ndonje fjalor te vllahishtes se lashte (para romake) dhe e diskutojme, por ajme kam frike se nuk ekzistone. Perkundrazi shqipja u mbijetoi edhe latineve edhe aziatikeve edhe gjithe artificialitetit kishtaro-manipulues!
Perse nuk merr mundin te na sjellesh ndonje gjuhe para romake e keshtuquajtur vllahishte e lashte? ( A po nuk ekziston?)
Kaq i mëçur je ,sa ske marë vesh se per cilen periudhe te zhvilimit te komunikimit flas.As pas 300 shekujsh sdo e marësh vesh sic e shikoj.

E nejse nejse se ju kemi ju xinxaret per mençuri (pasi edhe kinez beheni ju per pak çorbe), por te bera nje pyetje dhe kerkese, na sill ndonje leksik apo fjalor te vllahishtes se lashte, pra ku bazon ti theniet e tua qe vllahishtja jote qenka ajo ku gjithe gjuhet (sikurse shqipja) huazuan....ke ndonje prove p.sh ndonje fjalor apo ndonje fjale te gdhendur neper gure dhe murishte? (Pasi kasolleve juve u vute flaken se u beri evgjiti i Azise me shtepi dhe Enveri me toka)
Image

Post Reply

Return to “Linguistikë”