Page 1 of 1

A eshte latinishtja nje shqipe e koduar?

Posted: Sat May 12, 2012 3:48 pm
by Zeus10
Po te vesh re me kujdes,ne leksikun e saj, gjuha latine paraqet forma te shkurtuara te shqipes, dhe kuptimi i fjaleve te kesaj gjuhe sugjeron se ato kane semantike te qarte shqipe.
Ne shprehjen latine:
ab ovo usque ad mala
qe normalisht perkthehet: prej vezes tek molla

une do i marr fjalet nje nga nje, duke bere identifikimin fonetik te shkronjave latine:

b=p
s=sh
q=k
d=t

dhe zgjerimin e formes se shkurtuar te fjales, ne formen origjinale te tingujve ideofone.

ab-->eshte nje forme sintetike e ketyre ideofoneve.
a=asht
p=prej
kombinimi i tyre ne bashkengjitje
a+p=asht prej

ovo~vo=ve(nuk ka nevoje per interpretim)

usque--> ka kuptimin e levizjes se vazhdueshme drejt nje objektivi, por per cdo shqiptar ajo eshte shume e qarte:
usque= u shkue=duke shkuar

ad---> ashtu si ne rastin e ab, eshte nje 'abriviation' i dy ideofoneve
a=asht
d=t=d-eri=t-ek(to-anglisht)

mala--> natyrisht nuk ka nevoje per perkthim, ajo eshte: 'molla'-dhe keshtu kompletohet gjithe fjalia, qe duket me shume si nje shqipe e koduar.

Re: A eshte latinishtja nje shqipe e koduar?

Posted: Sat May 12, 2012 4:24 pm
by Zeus10
Nje rast tjeter, eshte termi: 'gloria', qe do te thote lavdi. Kjo fjale e merr kuptimin nga fjala shqipe gluhë, qe perfaqsohet nga klasteri gl-u(o). Kuptimi eshte: qe eshte shume i permendur, nuk hiqet nga goja(gjuha).

Image

Re: A eshte latinishtja nje shqipe e koduar?

Posted: Sun May 13, 2012 12:25 pm
by bardus
Une do sjell nja dy fjale latine qe jane marre nga gjuha shqipe dhe duken interesante per nga menyra se si jane ruajtur te paprekura.Ne shume gjuhe sa kam vene re eshte tendenca qe togfjaleshat e huazuar nga shqipja te mos ndryshohen sidomos ne latinisht dhe attik-jonik gjenden togfjalesha te gjuhes shqipe te imunizuar nga zhvillimet fonetike qe kane pesuar keto gjuhe.

ieiunium, a fasting, fast-day, fast
ieiunus , fasting, abstinent, hungry, i uritur'.

Ketu une shoh nje fjali komplet shqip-je i unum,' je i uritur'.

Fjala tjeter:

quolibet, to any place whatever.

Kete fjale une e ndaj ne kuo, 'ku' dhe libet,'lypet',pra ku lypet

Folja lyp eshte e vjeter dhe sa di une vetem gjuha shqipe e perdor akoma ne kete forme.

Per gjuhen latine i besoj George Lemon ,se ajo eshte nje perzjerje e nja kater shtresave pellazge te emigruar ne Itali, ku dora e fundit ishin Dardanet.

Re: A eshte latinishtja nje shqipe e koduar?

Posted: Tue May 15, 2012 4:51 am
by Orakulli